C220801『單車維修保養專業培訓課程』- D 部

只接受已報名修讀『單車維修保養專業培訓課程』- A部學員登記

 

課程內容:

  • 更換輪胎
  • 修補內胎
  • 更換制線及波線

活動內容

活動日期: 15-08-2022 7:00 pm
活動完結日期: 15-08-2022 10:00 pm
名額 15
已報名 2
地點 香港單車旅遊會技術訓練中心
此項目現停止接受報名,如有查詢,可致電 2387 0650
分享這個活動:
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011 Hong Kong Cycling Tour Association